Mexico


Van oorsprong werd Mexico bewoond door diverse ontwikkelde culturen als de Olmeken, Maya's, Azteken en Tolteken. Mexico werd voor het eerst ontdekt toen Fransico de Cordoba in 1517 de opdracht kreeg om vanuit Cuba naar het westen te varen en eventuele schatten te veroveren. Op zee werd Cordoba door een hevige storm uit zijn koers gedreven en kwam daardoor aan in de buurt van het schiereiland Yucatán. Na een heftige aanval van de Maya's besloot hij de kust van het schiereiland te ontdekken en kwam uiteindelijk aan bij het huidige Campeche. Ook hier werd hij met een regen van pijlen weggejaagd. Met enkele gouden sierraden, keerde hij terug naar Cuba, waar hij later aan zijn verwondingen zou sterven. 

De tweede reis naar Mexico vond plaats in 1518. Juan de Grijalva ontdekte tijdens zijn tocht een stad die al zijn verwachtingen overtrof. Hij schreef naar huis dat de stad net zo groot was als 'Seville' en zeker net zo mooi. Deze stad bleek later Tulum te zijn. Ook hier werden de Spanjaarden weggejaagd, waarop Grijalva besloot om richting de huidige staat Tabasco te varen. Hier hoorde hij over een groot en machtig rijk dat Mexico heette, en waar onnoemelijk veel goud te vinden was. Hij noemde de streek Nieuw Spanje en keerde met enkele sierraden in zijn bezit terug naar Cuba. 

Er werd direct een grote expeditie georganiseerd waarover Hernán Cortés de leiding kreeg. Op 18 februari 1519 voer Cortés uit en zette koers naar het huidige Cozumel. Van daaruit vertrok hij richting het Azteekse Tenochtitlan en zou dat in 1521 weten te veroveren. Hoewel het merendeel van de Maya's pas in 1546 werden overwonnen, en één stadstaat zelfs tot 1697 zijn onafhankelijkheid wist te behouden, betekende de verovering van de Azteken het begin van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Mexico: de koloniale overheersing. 

In Nieuw Spanje konden alleen zuivere Spanjaarden (de peninsulares) de hoge ambten bekleden. Bovendien moesten alle benodigde goederen vanuit Spanje ingevoerd worden en mocht de uitvoer van goederen slechts plaatsvinden naar Spanje. In 1535 werd Nieuw Spanje benoemd tot onderkoninkrijk. Mexico werd volledig overheerst door Spanje. Dit systeem zou zich handhaven tot het begin van de negentiende eeuw.

Het land werd verdeeld in encomiendas of concessies, waarop de indianen moesten werken. De Spaanse eigenaar van een encomienda werd geacht voor het welzijn van de indianen te zorgen die zijn land bewerkten, en om er voor te zorgen dat zij goede Christenen zouden zijn. De indianen moesten in ruil voor het gebruik van het land een vastgestelde belasting betalen en arbeid leveren op de haciënda's (landerijen). In veel gevallen betekende dit dat de indianen werden uitgebuit.

In 1808 werd Spanje echter bezet door Napoleon Banaparte die de regerende Bourbons afzette en zijn broer Jozef Bonaparte benoemde tot koning. Deze gebeurtenissen zorgden ervoor dat er in Mexico een sterke wens ontstond naar onafhankelijkheid. 

Op 16 september 1810 werd de onafhankelijkheid van Mexico uitgeroepen. De onafhankelijkheid was pas daadwerkelijk een feit toen de troepen van generaal Antonio Lopez de Santa Anna in 1821 Mexico Stad binnen trokken. Vanaf 1836 werd de onafhankelijkheid erkend.

In 1821 benoemde generaal Agustin de Iturbide zich tijdelijk tot keizer, tot iemand van de Europese adel tot keizer gekroond kon worden. De bevolking kwam echter in opstand wat in 1823 leidde tot de stichting van de Republiek. 

In 1864 probeerden de conservatieven de monarchie te herstellen. President Benito Juárez werd afgezet en Maximiliaan van Habsburg (afbeelding links) werd tot keizer van Mexico gekroond en zijn vrouw Charlotte van Saksen-Coburg-Ghota tot keizerin. Om de liberalen tegemoet te komen installeerde hij een democratisch regime en beperkte hij de vorstelijke macht. De liberalen weigerden hem echter te erkennen, en de conservatieven vonden zijn ideeën te liberaal. De liberalen en conservatieven sloten een verbond waarna Maximiliaan in 1867 werd afgezet en op 19 juni door een vuurpeloton werd vermoord. De Zapoteekse Benito Juárez werd opnieuw president van Mexico. Juárez hechtte vele belang aan democratie, waar hij zich dan ook volledig voor inzette. Op 18 juli 1872 stierf Juárez aan een hartaanval terwijl hij achter zijn bureau zat.

Porfirio Díaz greep hierna de macht naar zich toe. Hij regeerde op een dictatoriale wijze en was onverbiddelijk. Hij ondersteunde een kleine groep mensen en onderdrukte elke oppositie met een nieuw opgerichte politie. Hij stelde zich ten doel de ontwikkeling van het land te versnellen en legde spoorlijnen, telefoon en telegraaf verbindingen aan. Deze ontwikkelingen kostten echter een hoop geld en Díaz was genoodzaakt om beleggers vanuit het buitenland aan te trekken. Al snel waren alle olievelden, mijnen en spoorwegen in handen van buitenlanders, wat leidde tot vreemdelingenhaat. De kleine groep grootgrondbezitters die gesteund werden door Díaz pakten de grond van kleine boeren af voor de aanleg van grote plantages. De inheemse bevolking werd opnieuw  onderdrukt.

Toen Fransisco Madero zich in 1910 verkiesbaar stelde reageerde Díaz als een echte dictator en liet hem arresteren en opsluiten. Madero zag kans te ontsnappen en Texas te bereiken. Vanuit Texas riep Madero op tot een nationale opstand. Pancho Villa (foto rechts) in het noorden en Emiliano Zapata in het zuiden gaven gehoor aan deze oproep.

In 1911 werd Madero tot president gekozen en moest Díaz naar Europa vluchten. Madero bleek echter ook niet de intentie te hebben om het land van de plantages terug te geven aan de bevolking. Hij verloor de steun van Zapata en na tien dagen van hevige strijd in Mexico Stad werd de door Zapata gesteunde generaal Huerta als president geïnstalleerd.

President Huerta was echter weinig ondernemend en in maart 1913 tekenden drie revolutionaire groeperingen het plan van Guadelupe tot gezamenlijk verzet. Toen de president van de VS, Woodrow Wilson, ook de steun aan Huerta opzegde en steun gaf aan de revolutionairen zag Huerta zich in 1914 genoodzaakt te capituleren.

Carranza vormde samen met Obregón een nieuwe regering. Toen de nieuwe grondwet van 5 februari 1917 van kracht werd, werden vrijwel alle eisen van de revolutionairen ingewilligd. Er heerste echter een chaos in het land door de oorlog tussen Pancho Villa in het noorden en Zapata, die in 1915 korte tijd de hoofdstad bezet hield. De rivaliserende groepen zorgden bliezen spporlijnen op en legden hinderlagen. Op 9 april 1919 nodigde Generaal Guajardo (in dienst van Carranza) Zapata uit voor een gesprek. Toen Zapata aankwam werd hij door een regen van kogels om het leven gebracht. Het leger van Zapata viel daarna langzaam uit elkaar (Zapata, op de foto de rechter man, is vandaag de dag echter nog een belangrijke inspiratiebron voor de Zapatistas, een guerrilla groepering van Maya's in de deelstaat Chiapas die strijden voor onafhankelijkheid). Het verdrag van Coahuila in 1920 sloot de revolutie af. Pancho Villa kwam drie jaar later door een aanslag om het leven. Hoewel hij niets meer was dan een ordinaire bandiet is hij tot op de dag van vandaag een volksheld in Mexico. 

 

 


Mexico bestaat uit 31 staten en één district:

(bron: www.lib.utexas.edu)

1.   Aguascalientes 16. Morelos
2.   Baja California 17. Nayarit
3.   Baja California Sur 18. Nuevo León
4.   Campeche 19. Oaxaca
5.   Chiapas 20. Puebla
6.   Chihuahua 21. Querétaro de Arteaga
7.   Coahuila 22. Quintana Roo
8.   Colima 23. San Luis Potosí
9.   Durango 24. Sinaloa
10. Guanajuato 25. Sonora
11. Geurrero 26. Tabasco
12. Hidalgo 27. Tamaulipas
13. Jalisco 28. Tlaxcala
14. Mexico 29. Veracruz
15. Michoacán de Ocampo 30. Yucatán
  31. Zacatecas

Overzicht van Mexico:

Officiële Naam : Verenigde Mexicaanse Staten

Hoofdstad : Mexico Stad

Inwoners : 97.483.412 (25.000.000 in Mexico Stad)

Dichtheid : 54 / km²

Regeringsvorm : Federale Republiek

Officiële taal : Spaans (naast het Spaans worden er nog circa 52 inheemse talen gesproken)

Godsdienst : Rooms katholiek (80%)

Oppervlak : 1.953.162 km² (2,5% water)

Munteenheid : Nuevo Peso ($)

Nationale feestdag : 16 september (onafhankelijkheidsdag)

Volkslied : Mexicanos, al grito de guerra

Nationale Bloem : Dahlia

Biodiversiteit : 3000 plantensoorten, bijna 1000 soorten vogels, 1500 verschillende zoogdieren, reptielen en amfibieën

Producten afkomstig uit Mexico : Avocado, bonen, vanille, cacao (chocola), maïs, tomaten, cactus (nopal), pepers, tabak, pinda's, kalkoen, pompoen, kauwgum, rubber, amarant, poinsettia.

Voornaamste export producten : Machines en transport, apparatuur, zilver, koper, zink, lood, mangaan, petroleum, vlees, schaaldieren en vis, fruit, groenten, koffie, cacao, thee, specerijen, suiker, tomaten, katoenen producten, kleding, schoeisel, wetenschappelijke instrumenten.

Voornaamste import producten : Chemicaliën, machines, apparatuur, industrieel gereedschap, landbouw- en mijnbouwproducten, papier en boeken, oliederivaten, farmaceutische producten, voertuigen, wol.