Moderne huisvesting


Dat de Maya's traditionele mensen zijn, is goed te zien aan de hedendaagse woningen. De moderne Maya's leven namelijk nog in dezelfde huizen als waar hun voorvaderen circa vijfduizend jaar geleden al in woonden. Vaak heeft een Maya-gezin meerdere bouwwerken op een stukje grond staan.

Het gebouw in het midden is meestal de keuken. De keuken was en is altijd al de kern geweest van een Maya-gezin en de vuurhaard heeft ook na vele duizenden jaren nog zijn mythologische betekenis behouden. Meer hierover valt te lezen in mijn boek: Terugblik op een Wereldtijdperk. In de keuken worden de tortillas nog op traditionele wijze bereidt. Hier is ook de voor ons bekende metate (maalsteen) te vinden. Om de keuken heen vindt men meerdere woningen: De woning van het ouderlijk echtpaar en vaak ook de woningen van hun kinderen die recentelijk een gezin hebben gesticht. 

In elke woning treft men tegenwoordig de hangmat aan, een gebruik dat de Maya's sinds de koloniale overheersing maar al te graag hebben overgenomen van de Caribische volkeren (waaronder de Taíno indianen). Daarnaast vindt men een thuis-altaar, waar enkele prenten van heiligen op te vinden zijn, maar ook een afbeelding of beeld die hun Maya-identiteit weergeeft.

     

Buiten deze gebouwen treft men op het terrein nog een waterput en een toilet aan. In de tuin worden verschillende plantensoorten gekweekt die gebruikt worden voor eeuwenoude medicijnen, maar uiteraard ook voor in de keuken. Vaak treft men nog enkele dieren aan als kippen en varkens, die voor enige variatie zorgen in het voedingspatroon.