Brillen en schoolspullen project in Nahá (2007)


Een veel voorkomend probleem bij albino's is een slecht zichtvermogen. Binnen de gemeenschap van Nahá zijn er veel albino's. Door de afzondering in het regenwoud kunnen zij niet beschikken over de nodige corrigerende brillen. Om de kinderen met albinisme een betere toekomst te kunnen bieden, startte de Na Bolom Foundation in november van 1996 een speciaal project. Dit project moest er voor zorgen dat voldoende middelen beschikbaar zouden komen om de nodige brillen en zonnebrillen te kunnen aanschaffen. Hoewel een bril niet alle gezichtsbeperkingen van albinisme kan corrigeren, hebben de kinderen aangegeven dat er een wereld voor hen openging.

Naar aanleiding van mijn vorige bezoeken besloot ik dit project nieuw leven in te blazen. Met 130 brillen kwamen wij in maart 2007 aan in Nahá. De brillen op sterkte zullen door een opticien (via Na Bolom) opgemeten en onder de Lacandones verdeeld worden. De zonnebrillen werden bij aankomst direct verdeeld onder de albino jongeren. Vooral Bol (zie foto) was erg trots op zijn nieuwe bril.

Naast de brillen hadden we een hele koffer vol met schriften en pennen meegenomen voor het plaatselijke schooltje dat daar sinds 1996 is gevestigd. De kinderen leren lezen en schrijven en eenvoudige rekensommetjes. Er is één peuterspeelzaaltje en twee klaslokalen, één voor de jongere en één voor de wat oudere kinderen. De enigste leraar in het dorp (door de Mexicaanse regering daar tijdelijk geplaatst) geeft om de dag les aan een klas (tot 14:00 uur), de andere dag moeten zij zelfstandig opdrachten maken. Er wordt echter wel toezicht gehouden door een volwassene.

Hoewel de Lacandones het niet slecht hebben (zeker wanneer men hen vergelijkt met de gemiddelde levensstandaard in Chiapas) is er een groot tekort aan papier en pennen (het is gewoonweg niet voorhanden).

De kinderen waren erg gelukkig met de schriften en de pennen, hoewel ze deze wel snel waren vergeten toen ze te horen kregen dat we voor elke klas ook nog een echte leren voetbal hadden meegenomen!

Zonder al de gulle mensen die brillen, schriften en pennen voor dit project hebben gegeven had dit nooit een succes kunnen worden. Via deze weg wil dan ook iedereen bedanken die hier een steentje aan bij heeft gedragen! Met name mijn toenmalige collega's van de DCMR Milieudienst Rijnmond, het Sint Franciscus Gasthuis en de vriendelijke mensen van www.pennenland.nl