Pak


Een pak heeft een traditionele afbeelding van de god Bol, de god van de balché (alcoholische drank) en is een kom van klei die gebruikt wordt om de balché te serveren en de vervoeren van de balché chem (kano waarin de balché bereidt wordt) naar het yatoch k'un (godenhuis), waar de balché tijdens rituelen genuttigd wordt. Vaak zijn er twee pak's aanwezig in het godenhuis, één grote en één kleine. De inhoud van de grote pak wordt genuttigd door de mannen, terwijl de inhoud van de kleine pak door de vrouwen in de nabijgelegen keuken wordt genuttigd. Vrouwen mogen niet het godenhuis betreden, maar maken wel deel uit van het religieuze leven doordat zij het offervoedsel bereiden.