Känän K´ax


Ook wel Kanank’ak. Zijn naam betekent: ‘Beschermer van het Woud’. Wanneer een man bij hem de nacht had doorgebracht gaf hij hem zijn zegen om de xtabai (sirenen) te ontmoeten. Hij is de zwager van Hachakyum en woonde in Bonampak.