Äkyantho’


Ook wel bekend als Yantho. Hij is een oudere broer van Hachakyum. Äkyantho’ is de god van de buitenlandse mannen (tsul, ‘iemand die kan lezen en schrijven’) en vrouwen (xunaan, ‘zij van de boeken’), de beschermheer van alle voorwerpen van de buitenlanders en de handel.

Volgens sommige versies van het scheppingsverhaal creëerde hij de blanke mensen, suiker, tarwe, medicijnen, sterke drank, vee, paarden en moderne ziekten als mazelen en griep. Omdat deze ziekten door Äkyantho’ geïntroduceerd zijn kunnen de andere goden de Lacandones niet genezen wanneer ze hiermee besmet raken. Hij verschijnt in de gedaante van een buitenlander met een blanke huid, terwijl hij een hoed en een pistool draagt.

Deze god is de laatste jaren net zo machtig geworden als Hachakyum omdat er tegenwoordig zoveel buitenlanders in het Lacandon woud zijn. De toenemende macht van Äkyantho’ staat symbool voor de veranderingen die het contact met de buitenwereld voor de Lacandones  met zich mee brengt.

Zijn naam is mogelijk afkomstig van äk yan Tiho’ (Onze heer in Tiho [Mérida]) en verwijst mogelijk naar de politieke banden die de voorouders van de Lacandones ooit hadden met de Yukatek Maya’s. Een andere oorsprong van zijn naam is mogelijk Ah Santo, een combinatie van inheemse en Spaanse woorden voor ‘Hij van de Heiligen’.