Colofon


Copyright

Het merendeel van de tekst op deze website: © Jkr. Dr. Sebastiaan Eduard Markus Roeling 2004-2015

Het merendeel van de afbeeldingen op deze website: © Jkr. Dr. Sebastiaan Eduard Markus Roeling 2004-2015

De copyright van sommige afbeeldingen of teksten berust bij derden die toestemming hebben gegeven deze foto's en/of teksten te gebruiken. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de auteur van deze website.

Niets van en uit de Internet pagina's van www.mayaweb.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.


Disclaimer

De auteur spant zich in om de informatie op deze website correct, actueel en toegankelijk te maken en houden. Bij het plaatsen en up-to-date houden van de website wordt de uiterste zorgvuldigheid nagestreefd. De auteur aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten, voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website, voor de gevolgen van het gebruik van de informatie alsmede voor ontbrekende of onjuiste vermelding van gegevens op de website. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend.